inforychle.cz

  Svátek má , zítra
  nastavit jako domovskou stránku inforychle.cz jako domovskou stránku 
  


Pravidla užívání Emailu na serveru inforychle.cz

1) Server inforychle.cz umožňuje Uživateli používat jím zaregistrovanou adresu elektronické pošty pro přijímání a zasílání

elektronické pošty (dále jen email), a to vše bezplatně. Uživateli je také umožněno stahovat emaily také prostřednictvím pop3.

2) Uživatel mající zájem o zasílání a přijímání emailů prostřednictvím Služby Email je povinen si v rámci Služby Email vytvořit uživatelský účet. Vyplnění příslušných údajů a hesla.

a) Služba Email je poskytována zdarma,

b) Provozovatel nenese odpovědnost za:

* případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Služby Email či emailové schránky (adresy),
* případné nedoručení emailu či doručení emailu poškozeného,
* případné neodeslání emailu či odeslání emailu poškozeného,
* případný únik informací o Uživateli emailové schránky,
* případnou ztrátu nebo poškození dat, jež Uživatel v emailové schránce vytvořil nebo uložil,
* jakýkoliv jiný následek používání Služby Email.

c) používáním Služby Email se rozumí přihlášení se do systému Služby Email (tj. zadáním jména emailové adresy a hesla na internetové adrese, na které je tato Služba Email dostupná viz výše) a/nebo vybírání doručených a zasílání emailů k tomu určeným komunikačním protokolem.

d) Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu (viz odst. 2. této části výše) uvedl, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

e) Provozovatel se zavazuje, že obsah emailových zpráv (ať už přijatých, rozepsaných či odeslaných) neposkytne jakékoli třetí osobě, nebude obsah zpráv editovat, cenzurovat ani monitorovat, s výjimkou monitorování počtu zpráv, které uživatel dostává a rozesílá a dále systémového monitorování obsahu emailů antispamovými a antivirovými programy, které zabraňují přijímání spamových a zavirovaných emailů. Tímto není dotčeno ustanovení písmena d) tohoto Smluvního ujednání výše, které se vztahuje i na obsah emailových zpráv.

f) Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli Služby Email jakékoli emailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Služba Email nabízí, o novinkách, které nabízejí ostatní služby provozované provozovatelem, a o produktech třetích osob.

g) Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení).

h) Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Služby Email kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet:

* který byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného, či bezúplatného jinému Uživateli,
* který je používán pro rozesílání hromadných nevyžádaných emailů (tzv. spamů),
* který byl vytvořen, ale uživatel se do něj nepřihlásil déle než 1 rok (v tomto případě má Uživatel nárok kdykoli po dobu jednoho měsíce po zrušení schránky na získání doručených zpráv k datu zrušení emailové schránky,
* který slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti,
* který byl vytvořen tak, aby zvolená emailová adresa budila pohoršení či byla v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly,
* který byl vytvořen tak, že zvolená emailová adresa nemá souvislost se jménem Uživatele služby a budí dojem, že Uživatelem emailové adresy je jiný v rámci celosvětové počítačové sítě internet obecně známý Uživatel,
* který byl vytvořen tak, že zvolená emailová adresa nemá souvislost se jménem právnické či fyzické osoby, která je Uživatelem, a budí dojem, že Uživatelem služby je jiná obecně známá právnická nebo fyzická osoba,
* který byl používán v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti,
* jehož Uživatel se pokusil přihlásit jako jiný Uživatel bez vědomí tohoto jiného Uživatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Služby Email.

i) Uživatel je oprávněn svou emailovou schránku kdykoliv bez náhrady zrušit, a to zaslaní zprávy a důvodu na email sales@inforychle.cz.


Copyright © 2009, inforychle.cz. Všechna práva vyhrazena. Šíření nebo publikování jakéhokoli obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.

inforychle.cz - Vaše silná stránka | Úvod | Volná místa| Kontakt | Reklama | Partneři | Technická podpora | O nás